meditace Vnitřní dítě (2×video + 2×audio)

399

Skladem

Kategorie:

Popis

O Vnitřním dítěti:
Vnitřní dítě představuje tu nejčistší složku v našem nitru. Skrze tuto složku – vnitřního dítěte, se dostáváme do kontaktu se svou čistotou, pravdivostí a ryzostí svého srdce. Stejně jako malé děti jsou pravdivé, přirozené a nepopsané ve své čistotě, jako list bílého papíru. Tak i my máme tuto dětskou část hluboko ve svém nitru. Ve vědomí svého srdce známe pravdu o sobě samých. Navázání spojení se svým vnitřním dítětem je hluboký samoléčebný proces, neboť navazujeme láskyplný vztah se sebou samými. Poznáme i to, čím si v tomto procesu bráníme a čeho se skutečně bojíme.
Vnitřní dítě je moudrostí a láskou, která nám pomáhá zahojit zranění, která si neseme z našeho dětství. Najít cestu k lásce, znamená najít cestu nejprve k sobě samému – lásce k sobě. Obracíme-li pohled k sobě, pak by „práce“ s naším vnitřním dítětem, měla být prvním a základním kamenem na cestě za hledáním bezpodmínečné lásky. Naučíme-li se celým srdcem i duší hluboce milovat a chápat sami sebe. Pak budeme mít více pochopení a lásky i pro své bližní.

Ukázky z meditačních nahrávek na téma vnitřní dítě:Video nahrávka ve formátu AVI (mluvené slovo + video)
– obsahuje 2 řízené meditace, kde vás provází můj hlas a video nahrávku, která je vytvořena tak, aby umocnila prožitek meditace
1. Meditace: Setkání s Vnitřním dítětem (34:24)
2. Meditace: Vnitřní dítě a radost (31:59)
+ krátké povídání (psaný text) k jednotlivým meditacím

jako BONUS obdržíte 2 audionahrávky ve formátu MP3 (mluvené slovo)
pro poslech v mobilu či jiném audiozařízení.
1. Meditace: Setkání s Vnitřním dítětem (33:07)
2. Meditace: Vnitřní dítě a radost (30:43)

Odkaz ke stáhnutí výše uvedených souborů vám přijde emailem po zaplacení objednávky.

Odkaz ke stáhnutí souborů bude aktivní 14 dnů.

Vznik meditační nahrávky Vnitřní dítě

Poděkování patří mým klientům a absolventům kurzů a seminářů, kteří mne dovedli k tomu, aby tato nahrávka na téma Vnitřní dítě vznikla. Nahrávka je inspirována jak mou vlastní zkušeností s vnitřním dítětem, tak i dlouholetou praxí z individuálních sezení s lidmi, se kterými se setkávám.

Meditace vede: Marcela Pospíšilová, www.marcipospisilova.cz
Střih a zvuk: Ondřej Ambros, www.czstream.cz
Odborné konzultace: Petr Malý, www.D-LINE.cz
Hudba CD: MICON – Your Inner Child, www.aquamarin-verlag.de Vybrané fotografie: Anna Nováková
Jazyková korektura: Mgr. Hana Kratochvílová
Děkuji všem, kteří stáli při zrodu těchto meditačních nahrávek. Speciální poděkování pak patří panu Marcusovi Reichardovi, který dal laskavý souhlas s použitím své hudby z CD MICON – Your Inner Child. Originál CD je možno zakoupit na: www.aquamarin-verlag.de

Upozornění: Každý, kdo používá zde vytvořené meditační nahrávky, tak činí dobrovolně a na vlastní zodpovědnost. Meditace slouží výhradně pro individuální potřebu jako nástroj poznání sebe sama. Nenahrazují psychologickou či psychiatrickou léčbu. Meditace jsou určeny pouze k soukromému užití v domácích podmínkách. Jakákoliv jiná forma prezentace či veřejná produkce je v rozporu s autorskými právy.

Věnování:
Meditační nahrávky s láskou věnuji své duchovní učitelce Ernestíně Velechovské, jako poděkování za vedení na mé cestě.

Milí meditující a hledající,
věřím, že vám tyto dvě meditace budou láskyplným průvodcem, který vás povede k poznání, že v každém z nás je ukryto nádherné božské dítě.


Máte-li kupón, zadejte kód pro uplatnění slevy po vložení produktu do košíku.