Jistou cestou k bohatství – Wallace D. Wattles

160

Skladem

Kategorie: Štítek:

Popis

Kniha Jistou cestou k bohatství je realistický, jasný a praktický návod. Není rozborem teorií. Popisuje mentální a duchovní přístup, jak zbohatnout. Je určena pro všechny, kteří mají nesmírnou potřebu peněz, přejí si nejdříve zbohatnout, a potom filozofovat. Je určena pro ty, kteří chtějí výsledky a jsou ochotni přijmout vědecké závěry jako podklad pro jednání, aniž by rozebírali všechny postupy, podle kterých se k těmto závěrům došlo.

Ať už se řekne cokoliv na počest chudoby, skutečností zůstává, že člověk nemůže žít opravdu plnohodnotný nebo úspěšný život, není-li bohatý. Nikdo nemůže rozvinout svůj talent nebo duši, pokud nemá spoustu peněz, nebo? k rozvoji duše a k vyvinutí talentu musí používat mnoho věcí, které nemůže získat, jestliže nemá peníze, aby si je mohl koupit.

Není nic špatného na tom, chtít být bohatý. Touha po bohatství je ve skutečnosti jenom touha po životě, který je bohatší, plnější a hojnější – a tato touha je chvályhodná. Člověk, který netouží žít bohatším životem není normální. Stejně tak není normální člověk, který netouží mít dost peněz, aby si mohl koupit všechno, po čem touží.

Budete-li se řídit pokyny této knížky, zbohatnete, aniž byste měli pocit viny. Autor ve skutečnosti popisuje, že chudí lidé (a dokonce střední vrstva) by se měli cítit provinile, protože nežijí plně ke svému skutečnému potenciálu. Bohatství, které získáte, bude ve stejném poměru, do jaké míry budete mít jasnou vizi, pevný záměr, stálou víru a hlubokou vděčnost.