Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je a zároveň provozovatelem webu www.tajemstvizivota.com je
  • obchodní firma: Ladislav Pospíšil (dále jen „Správce“), IČ: 64158071, Adresa sídla: Jiráskova 2210/7, 746 01, Opava – Předměstí, plátce dph: NE, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku pod Evidenčním číslem: MMOP 121587/2010/ZIVN/ChL Evidující úřad: Magistrát města Opava.
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  • Návštěvník webu www.tajemstvizivota.com (dále jen „Návštěvník“) vyplní registrační formulář k přihlášení odběru zpravodaje nebo uskuteční objednávku v eshopu nebo použije kontaktní formulář na webu www.tajemstvizivota.com nebo osobní údaje sdělí jiným způsobem, například prostřednictvím emailové pošty,
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
  • Správce se zavazuje, že zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Správce zpracovává následující osobní údaje
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • poštovní adresu
  • IP adresa
  • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě
 • V případě, že návštěvník povolí používání souborů cookies můžou být získány i další informace.
  • CookiesZ URL adresy webové stránky lze načíst určité informace a tyto lze ve formě cookies (malé textové soubory) uložit do paměti webového prohlížeče návštěvníka. Pro zvýšení uživatelského komfortu, jsou na tomto webu využívána cookies. Cookies je dnes používáno na většině internetových prezentací a též většina webových prohlížečů automaticky cookies akceptuje. Každý návštěvník může používání cookies zakázat a to přímo v nastavení používaného webového prohlížeče. Vypnutí cookies se pravděpodobně negativně promítne na běhu tohoto webu omezenou funkčností. Pro správný chod tohoto webu doporučujeme zanechat cookies aktivní. Tento web dále využívá cookies třetích stran:– služba Google Analytics – umožňuje provádět analýzu způsobu užívání této webové prezentace a zasílá takto získané informace (včetně IP adres) společnosti Google. Podmínky služeb Google Anylytics.– sociální pluginy:
    • plugin sociální sítě Facebook, který provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. – https://www.facebook.com/about/privacy
    • plugin sociální sítě Google+, kterou provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. – http://www.google.com/policies/privacy
    • plugin sociální sítě Twitter, kterou provozuje společnost Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. – https://twitter.com/privacy
    • plugin sociální sítě LinkedIn, který provozuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA – http://linkedin.com/legal/privacy-policy

Pokud je návštěvník v době návštěvy tohoto webu přihlášen ke svému účtu u některého z výše uvedených poskytovatelů služeb sociálních sítí, dojde k propojení informací o uskutečněné návštěvě s návštěvníkovým účtem na příslušné sociální síti. Návštěvník může zamezit propojení informací o svých aktivitách na tomto webu se svým účtem u poskytovatele služeb sociální sítě v případě, že se před návštěvou tohoto webu odhlásí ze svého uživatelského účtu na sociální síti. Bližší informace o shromažďovaných informací jsou uvedeny na stránkách jednotlivých poskytovatelů služeb sociálních sítí.

 • reCAPTCHA v3
  • Za účelem ochrany proti SPAMU je na tomto webu implementována služba reCAPTCHA v3. Použití reCAPTCHA v3 podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google a podmínkám používání . ReCAPTCHA může být používán pouze pro boj proti spamu a zneužívání na tomto webu. ReCAPTCHA nesmí být a také není používán pro jiné účely, jako je určení bonity, způsobilosti k zaměstnání, finanční situace nebo pojistitelnosti uživatele.
  • reCAPTCHA shromažďuje informace o hardwaru a softwaru, jako jsou data zařízení a aplikací, a tato data odesílá společnosti Google k analýze. Informace shromážděné v souvislosti s používáním služby budou použity pro zlepšení reCAPTCHA a pro účely obecné bezpečnosti. Služba Google nebude použita pro personalizovanou reklamu.
  • Odesláním kontaktního formuláře projevujete svůj souhlas s podmínkami služby ReCAPTCHA
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
   • Osobní údaje jsou uloženy, zpracovávány a zabezpečeny na serverech poskytovatele webhostingových služeb a na serverech pro ukládání dat v datových centrech v rámci Evropské unie nebo v zemích, které splňují legislativní požadavky. K osobním údajům má přístup Správce. Dále k osobním údajům mají přístup zpracovatelé (poskytovatel webhostingu, poskytovatelé serverů pro ukládání dat a zabezpečení.
    • ONEsolution s.r.o., Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika – provozovatel webhostingu
    • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. – provozovatel emailových služeb
  • zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje bez výslovného souhlasu žádným dalším třetím osobám, s výjimkou případů stanovených v zákoně číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalších platných právních předpisů.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

VI. Vaše Práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • na přístup ke svým osobním údajům prostřednictvím emailového dotazu,
  • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů.
  • právo na opravu a doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost
  • dotázat se, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracováványo Vás zpracovávám. Toto právo můžete využít zdarma 3 krát ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn částkou 300 Kč za každou jednu žádost.
  • právo vznést námitku v opodstatněných případech proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek,
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
  • Návštěvník může veškeré žádosti, kdykoliv písemně zaslat na adresu info@tajemstvizivota.com nebo níže uvedenou adresu pro doručování.
  • Zasílání informativních emailů můžete návštěvník přerušit kliknutím na odkaz v patičce e-mailu, který odeslal Správce.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména nastavením zabezpečeného šifrovaného protokolu https, použití bezpečnostních programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 • Tento web obsahuje odkazy i na jiné internetové stránky, které nejsou součástí tohoto webu. Provozovatel  je zodpovědný pouze za stránky umístěné na doméně www.tajemstvizivota.com

Kontaktní údaje Správce a provozovatele webu:
obchodní firma: Ladislav Pospíšil
IČ: 64158071
adresa pro doručování: Ladislav Pospíšil, Jiráskova 2210/7, Opava, 746 01
adresa elektronické pošty: info@tajemstvizivota.com

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.11.2019.

 

Ke stáhnutí: ochrana-osobnich-udaju

 

Sdílejte ...Share on Facebook
Facebook
0