Horoskop na období 4. – 10. 1. 2016

Překročení omezení       CAM00485

Slunce v konjunkci s Plutem v kvadratuře s Uranem ukazuje na náročný týden. Objeví se hodně stresu, nečekaných událostí, napětí a nervozita. Konjunkce Slunce s Plutem ukazuje na dobu, která ukazuje ukončení a završení. Snadno se budete zbavovat věcí, se kterými jste se nemohli rozloučit. To staré budete chtít nechat za sebou. Uran podporuje změny a ty, které nedokážete udělat vy, za vás zařídí Život.

V našem nitru se otevírá téma moci – mít věci pod kontrolou a vše ovládat. Na druhé straně, pokud jsme v něčí moci, jsme v pozici oběti a snadno se člověk postaví do postoje chudinky. Jak se postavit a využívat svou sílu – moc a nepropadnout touze pomoci nebo, jak se nevzdat své síly – moci a nežít jen chudinku – oběť s pocitem, že nemůžu nic změnit?

Pokud někdo od vás žádá, abyste ho uctívali a klaněli se mu, je to známka, že propadl své touze po moci. Jen ďábel vydávající se za Božství požaduje, aby ho druzí uctívali. Božství po vás nikdy nebude chtít, abyste ho uctívali, klaněli se mu, sami sebe ponižovali. Protože ten, kdo v sobě má božské, druzí poznají sami a dostane se mu přirozeně úcta a respekt. Božství v každém člověku vidí Božství, rovného sám sobě.

Tedy nikoho neponižuj a nikomu se neklaň.

Jupiter v trigonu na Slunce od 8. 1. – 19. 1. přinese úlevu. Jupiter planeta štěstí a expanze symbolizuje dostatek optimismu a nalezení uspokojivého řešení. Ve spojitosti Jupitera a dalšího harmonického aspektu s Merkurem, jen zesiluje optimismus a štěstí. Dobré obchodní nabídky, skládání úspěšných zkoušek, otevřená a konstruktivní komunikace.

Merkur se 9. 1. navrátí do znamení Kozoroha (do 25. 1.), kdy nám pomůže uchopit vlastní vykrystalizované myšlenky z minulosti a jsme schopni přijímat další vědomosti nutné pro to, co se chystáme tvořit. Potřebujeme se „vzdělávat“, abychom vědomě tvořili. V době retrográdního Merkura bude ideální doba pro hledání potřebných informací a prohloubení svých znalostí.

Venuše, která vstupuje do konjunkce se Saturnem (4. – 14. 1.), prochází zráním a prohloubením své Lásky, hodnot, investic. Zralejší a zodpovědnější přístup k citům, lásce, tvoření a investování hodnot. Co ve svém životě tvořím? Jaké hodnoty vytvářím? Tato konjunkce je v harmonickém aspektu na Urana, to přináší dobré podmínky k navázání nových dlouhodobých vztahů.

Mars v harmonickém aspektu na Neptuna: čin, vůle jsou vedeny v souladu s vyšším záměrem. Člověk je ovlivněn silně city a měl by dát na intuici a schopnost naslouchat znamení. Na těle se objeví větší únava.

A v neposlední řadě se nám objevuje neuchopitelný aspekt Černé luny v opozici s Uranem, který přinese nejedno osudové překvapení. Nezávislost Urana, který jde až do rebelství a vzpoury, pokud je potlačována jeho svoboda a individualita. Přinese projevení tam, kde bylo dlouho něco potlačováno, jak v našem nitru, tak ve společnosti. Ve společnosti proto můžeme čekat na různých místech protesty, shromáždění, vzpoury a demonstrace. Tak i v nás dojde trpělivost, s tím co jsme „trpěli“. Pohár přeteče, protože už to bude neúnosné, a tím se vše osvobodí. Osvobození z omezení a hranic a díky tomu zjištění, že vše může být jinak. Společenský řád je nastavení „někoho“, když mu uvěříte, ani vás nenapadne, že to může jít jinak. Když je vám od mala něco vštěpováno, uvěříte a tím omezíte svůj vlastní potenciál. A nyní přišla doba překročení vlastního nastavení, vlastních hranic, kterým jste uvěřili. Proto se objeví velmi mnoho extrémních situací, aby bylo rozbito staré Status Quo. Objeví se tolik nečekaných osudových událostí, dle toho nakolik jste otevření změnám ve svých životech. Pokud odmítnete cokoliv změnit, bude s vámi zatřeseno, tak mocně, že budete mít pocit, že z vašeho života zbyly jen trosky.

Tento aspekt působí do 18. 2., buďte opatrní na silnicích, při sportech, protože tento aspekt symbolizuje nehody, úrazy, technické zkraty, problémy na cestách, emocionální zkraty a přírodní katastrofy. Vše se to projeví podle našeho vnitřního napětí, neklidu a rozkmitání.

Změna, rychlost a osvobození je podstatou tohoto aspektu. Samozřejmě, že vše se může dostat do extrému a v podstatě Uran je extrémista. Skrytou učební lekcí Urana je závislost na své nezávislosti. Kde leží skutečná svoboda člověka, tak aby nebyl vyčleněným rebelem, který nerespektuje společenství a na druhé straně, ztrátou sám sebe kvůli druhým. Kde je skutečná svoboda v člověku?

Vidíte, že týden je to velmi rozmanitý a v neděli ve 2 hodiny 30 minut se ještě přidá novoluní v Kozorohu na sabiánském symbolu: Při bohoslužbě se ozývá zpěv skrytého chóru.“                           Kde se v kostelech ukrývá chór? Můžeme to vyložit, že je zde symbolizována nejvyšší harmonie „nebes“ – nebo hudba nebeských sfér. Nazkoušené písně jsou v dokonalé harmonii, díky společenství lidí. Každý zná své místo a respektuje ho a zdokonaluje se, aby vytvořil s druhými harmonickou melodii. Člověk, který překonal egocentrickou oddělenost a vyvinul si vyšší vědomí, nachází v takové harmonii naplnění v nadosobní pospolitosti. Plnost bytí. Tento symbol se vztahuje jak k vnějšímu projevení člověka ve společnosti, tak také si uvědomte, že i takový chór máte v sobě, který „cvičíte“ a harmonizujete všechny své složky ve svém nitru. Nejdříve uvnitř a pak můžete prožít harmonii ve vnějším světě.

Přeji vám spokojený týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

zdroj: www.astrologiepetranel.cz

 

Příspěvek Horoskop na období 4. – 10. 1. 2016 pochází z Astrologie Petra Nel